INTERNATIONAL BIODIVERSITETSDAG – Moden har indflydelse på biodiversiteten

By Fashion Revolution Denmark

8 months ago

Biodiversitet findes overalt på den klode som vi lever på. Den indebærer de økosystemer som skaber synergien i vores natur, og omhandler derfor alt levende. Dyr og planter, såvel som svampe og andre mindre organismer spiller alle en stor rolle for vores liv, samfund og generelle velvære.

Af Ida Skov Ljungberg

Vi mennesker er nemlig meget afhængige af de økosystemer som den biologiske mangfoldighed giver os, da den bl.a. naturligt renser vores vand, luft og jord.

Uden biodiversiteten kan vi også komme i stor økologisk krise. Hvis økosystemerne mister deres stabilitet ender det også med, at jorden udpines og omdannes til ørken. Vi har også en stigende verdensbefolkning der skal brødfødes, og ved at udforske de mange gener der ligger i den biologiske mangfoldighed, kan vi også klæde den fremtidige generation bedre på, så de er mere informerede om ny medicin eller afgrøder som er modstandsdygtige over for visse sygdomme. Hvis vi skader biodiversiteten mister vi de gener der giver os mulighed for denne forskning og disse informationer og det er umuligt at få dem tilbage.

Insekterne på vores klode lider også stort under vores misbrug af biodiversiteten. Lige nu er ca. 40 % af vores insektarter truet af udryddelse. Særligt arter som sommerfugle, bier og hvepse er hårdt ramt af dette, da de oftest er afhængige af en enkelt plante. Men da man rydder store arealer og skove, kan disse insekter ikke længere bestøve de planter og blomster der engang var. Ydermere er der også mindre føde til de dyr der lever af insekter.

Udover mangel på levesteder, er der mange andre elementer der er ødelæggende for insekter såvel som andre dyrs liv, og naturens økosystemer. Særligt forureninger og klimaforandringer lægger stort pres på livet på vores klode. Det er derfor vigtigt, at vi sætter os ind i, hvilke elementer der er ødelæggende for biodiversiteten på vores klode.

En stor del af det tøj som vi ser i dagligdagen, har haft sin begyndelse på en farm eller i en skov. Denne form for produktion har betydelige konsekvenser for vores klima, og dermed også biodiversitet, pga. det massive kulstofudslip som produktionen medfører.

Læder og viskose er blandt de mest skadelige materialer, da de resulterer i skovrydninger verden over. Skovrydningerne ødelægger de naturlige og smukke økosystemer som er vigtige for både dyrene og os mennesker. Ca. 80% af den landbaserede biodiversitet afhænger af skove, og hvis den forsvinder, forsvinder dyr og planter også, da de ikke længere har noget hjem.

Bomuld og uld er også skadelige da det store brug af pesticider der ofte hører med i brugen af disse materialer ødelægger jordens biodiversitet.

Mange tøjmærker verden over er så småt begyndt at forstå vigtigheden af biodiversitet. De er blandt andet begyndt at lave undersøgelser af, i hvor stor en grad deres egen produktion påvirker økosystemer i naturen og ændrer derefter deres produktionsmønstre.

Kering har været en stor fortaler for dette. De er et fransk multinationalt konglomerat der specialiserer sig i luksusvarer såsom smykker, ure, designertasker, tøj og sko.

Kering er begyndt at integrere bevarelsen af biodiversitet i deres fremstilling og sourcing af råvarer, da det er blevet identificeret, at industrien påvirker biodiversitet direkte på disse områder. Dette gør de f.eks. ved at fjerne tungmetaller fra fremstillingsprocessen.

Dette gør en utrolig stor forskel for naturen og livet omkring de faciliteter hvor Kerings tøj bliver fremstillet. Når de vælger at fjerne tungmetallerne, resulterer det i, at det vand som forlader faciliteterne er meget renere, hvilket er en stor fordel for de dyr og planter i nærheden.

Luksusbrands såsom Stella Mccartney og Eileen Fisher har også valgt at støtte op om bevarelsen af biodiversitet. De har blandt andet valgt at støtte Canopy-organisationen, hvis formål er, at transformere produktionen af viskose, og dermed mindske skovrydninger.

Rundt omkring i verden er tøjmærkerne begyndt at indse, at de har en stor rolle at spille når det gælder biodiversitet. Men det er langt fra alle der har taget de samme tiltag som Kering, Stella McCartney og Eileen Fisher, og selvom disse tøjmærker har sat nogle nye og fornuftige processer i gang i deres produktion, er det stadig kun dele af deres produktion de har talt om. Vi mangler derfor også 100% gennemsigtighed fra deres side, i forhold til om de i sandhed kæmper for biodiversiteten i deres produktion.

Vi har brug for, at flere forstår alvoren i, at modeverdenen kan transformere biodiversiteten på vores klode. Det er nemlig tøjmærkerne som har autoriteten til at lave de store ændringer som vi hungrer efter. Og som dyrene og naturen hungrer efter.

I forbindelse med biodiversitetsdag vil vi fra Fashion Revolution Danmark være med til at sprede budskabet og endnu en gang understrege hvor vigtigt det er at huske, at modeverdenen spiller en stor rolle for os mennesker, og vores dyr og natur!